ELSKAIFA

-Elektronikos projektavimas-

Profesionalus elektronikos įtaisų projektavimas
Sudaromos sistemos principinės schemos, atliekami spausdintinio montažo plokščių (PCB) trasavimo darbai, paruošiami plokštės gamybiniai duomenys (Gerber). Reikalui esant atliekamos korekcijos (revizijos). Pateikiama visa reikalinga įtaiso dokumentacija (funkcionalumo aprašas, schemos, PCB brėžiniai, detalių sąrašai (BOM), 3D vizualizacijos ir modeliai). Užsakomos spausdintinio montažo plokštės (PCB), surenkami prototipai (plačiau žr. puslapį Prototipų gamyba).