ELSKAIFA

-Įtaisų projektavimas-

Profesionalus elektronikos įtaisų projektavimas. Galime suprojektuoti sistemos principinę schemą, atlikti spausdintinio montažo plokštės (PCB) trasavimą, paruošti plokštės gamybinius duomenis (Gerber). Reikalui esant atliekamos korekcijos (revizijos). Pateikiama visa reikalinga įtaiso dokumentacija (funkcionalumo aprašas, schemos, PCB brėžiniai, detalių sąrašas (BOM), 3D modeliai ir kt.).