Pramonės automatizavimas

Individualūs pramonės automatizavimo sprendimai

Automation Image Mechatroninė sistema – tai tokia sistema, kuri apjungia daugelį skirtingų sričių elementų – mechanikos, elektronikos, automatikos ir valdymo – į vieną visumą, kuri tam tikroje darbo vietoje gali savarankiškai funkcionuoti ir atlikti reikiamas kompleksinio pobūdžio užduotis. Kiekvienoje gamybinio tipo įmonėje yra daugybė grandžių ir procesų, kuriuos galima padaryti spartesniais, optimizuoti, atsisakyti žmogiškojo faktoriaus ir galimų klaidų, tokiu būdu sumažinant gamybos ir kitas, nenumatytas, išlaidas. Litavimo mašinos paėmimo ir atidavimo konvejeris, automatinė surinktų plokščių testavimo įranga, roboto ranka komponentų paruošimui ar varinių vamzdžių tiesinimo įrenginys – tai tik nedidelė dalis galimų automatikos sprendimų pavyzdžių.

Gamybos procesų skaitmenizavimas

Automation Image Įprastai kartu su automatizacijos procesu diegiami ir įvairūs skaitmenizacijos sprendimai – svarbių gamybinių duomenų ir parametrų, tokių kaip gaminio serijinis numeris, gamybos laikas ir data, darbuotojo, operatoriaus identifikacinis numeris (ID), matavimų duomenys ir kt. atvaizdavimas realiu laiku vartotojo sąsajos pagalba kompiuterio ekrane ir išsaugojimas (kaupimas) duomenų bazėse (DB), kuris leidžia užtikrinti ilgalaikį duomenų atsekamumą. Taip pat, priklausomai nuo užduoties pobūdžio, gali būti implementuojami įvairūs skaitmeniniai valdymo elementai, kuriuos operatoriui pateikus parametrų lygmenyje, pilnai ar pusiau automatiniu būdu yra atliekama specifinė užduotis (plačiau žr. puslapį Programinės įrangos kūrimas).