Pramonės automatizavimas

Individualūs pramonės automatizavimo sprendimai

Mechatroninė sistema – tai tokia sistema, kuri apjungia daugelį skirtingų sričių elementų – mechanikos, elektronikos, automatikos ir valdymo – į vieną visumą, kuri tam tikroje darbo vietoje gali savarankiškai funkcionuoti ir atlikti reikiamas kompleksinio pobūdžio užduotis. Kiekvienoje pramonės įmonėje yra daugybė grandžių ir procesų, kuriuos galima padaryti spartesniais, optimizuoti, atsisakyti žmogiškojo faktoriaus ir galimų klaidų, tokiu būdu sumažinant gamybos ir kitas, nenumatytas, išlaidas. Litavimo mašinos plokščių paėmimo ir atidavimo konvejeris, automatinis varinių vamzdžių tiesinimo ir atpjovimo įrengimas ar išmani plastiko pramonėje naudojamų kaitinimo elementų padėties nustatymo ir palaikymo sistema – tai tik nedidelė dalis galimų automatikos sprendimų pavyzdžių.

Gamybos procesų skaitmenizavimas

Automation Image Įprastai kartu su automatizacijos procesu diegiami įvairūs skaitmenizacijos sprendimai – svarbių gamybinių duomenų ir parametrų, tokių kaip gaminio serijinis numeris, gamybos laikas ir data, darbuotojo, operatoriaus identifikacinis numeris (ID), matavimų duomenys ir kt. atvaizdavimas realiu laiku vartotojo sąsajos pagalba kompiuterio ekrane ir išsaugojimas (kaupimas) duomenų bazėse (DB), kuris leidžia užtikrinti ilgalaikį duomenų atsekamumą. Taip pat, priklausomai nuo užduoties pobūdžio, gali būti implementuojami atitinkami skaitmeniniai valdymo elementai, kuriuos operatoriui pateikus parametrų lygmenyje, pilnai ar pusiau automatiniu būdu yra atliekama specifinė užduotis (plačiau žr. puslapį Programinės įrangos kūrimas).

Įrenginių atnaujinimas ir modernizavimas

Automation Image Dažnai yra poreikis atlikti esamų kompleksinių pramonės įrenginių modernizavimo ir atnaujinimo darbus – atnaujinti ir patobulinti valdymo funkcijas, išvesti papildomas garsines ir vizualias indikacijas operatoriaus valdymo panelėje, pakeisti mechatroninius įrenginio mazgus moderniais sprendimais (pvz., vietoje elektrinio variklio greičio valdymui naudojamo variatoriaus (arba visai neturint greičio valdymo galimybės) implementuoti valdymą dažnio keitikliu (VFD)), realizuoti gaminamų detalių ar sunaudojamų medžiagų skaičiavimo, svėrimo, gabaritų nustatymo ir indikacijos modulius. Taip pat, atliekant modernizavimo darbus yra galimybė implementuoti gamybos procesų kokybę užtikrinančius algoritmus, klaidingų dalių aptikimą ir indikaciją.