Prototipų gamyba ir produkto ciklo palaikymas

Prototipų gamyba

Prototipų gamyba Vienas esminių produkto kūrimo ir vystymo etapų – prototipavimas. Prototipų gamyba leidžia išbandyti suprojektuotą įtaisą, atlikti įrenginio funkcinį testavimą, parametrų analizę, o reikalui esant pritaikyti korekcinius veiksmus, tokiu būdu pasiruošiant masiniam produkto gamybos etapui ir ženkliai sumažinant išlaidas, kurių ateityje gali prireikti iš anksto nenumatytoms produkto modifikacijoms.

Prototipavimo metu

 • Pagaminamos, surenkamos ir išbandomos suprojektuotos elektronikos sistemos
 • Atliekami mechaninių konstrukcijų projektavimo, gamybos ir surinkimo darbai
 • Atliekamas atskirų elektroninių ir mechaninių mazgų sujungimas
 • Vykdomi kompleksinio įrenginio funkcinio testavimo ir derinimo darbai

Produkto gyvavimo ciklo palaikymas

Produkto gyvavimo ciklas nesibaigia projektavimo ar prototipavimo stadija. Atliekami inžineriniai produkto gyvavimo ciklo palaikymo žingsniai, kurių pagalba numatomi tolesni etapai, susiję su įrenginio gamybos kaštų ir potencialių grėsmių sumažinimu.

Produkto optimizavimas gamybai

DFM Image Produkto optimizavimo gamybai (DFM - Design For Manufacturing) proceso tikslas yra sumažinti viso įrenginio ar tam tikrų jo sudedamųjų dalių masinės produkcijos gamybos sąnaudas.

Optimizavimo metu

 • Atliekamos specifinės spausdintinio montažo plokščių korekcijos, palengvinančios automatizuotą plokščių surinkimo procesą
 • Parenkami optimalūs paviršiniai (SMD) ir išvadiniai (THT) komponentai bei jų pozicijos
 • Atliekamas periferinių elementų kompleksiškumo ir išdėstymo galutiniame produkte alternatyvų vertinimas
 • Įvertinamas mechaninių konstrukcinių elementų gamybos procesas, naudojamos medžiagos ir pasiūlomos alternatyvos

Alternatyvių sudedamųjų dalių paieška

DFM Image Kaip kiekvienas produktas, elektronikos ar mechanikos komponentas turi savo gyvavimo trukmę, kuriai pasibaigus komponentas yra pašalinamas iš prekybos. Taip pat rinkoje egzistuoja daug nekokybiškos produkcijos, todėl yra svarbu pasirinkti patikimą komponentų tiekėją ir įvertinti galimas elementinės bazės alternatyvas.

Alternatyvių sudedamųjų dalių paieškos metu

 • Įvertinamos potencialios komponentų trūkumo grėsmės dėl jų gyvavimo ciklo pabaigos
 • Įvertinama, ar komponentų parametrai nėra pertekliniai konkrečiam įrenginio mazgui
 • Parenkamos alternatyvos, turinčios geresnį kainos-kokybės santykį
 • Parenkami patikimi tiekėjai, galintys laiku pateikti kokybiškus komponentus